מבוא:

1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל .
2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי
     תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
6. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
7. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית. לא מיועדת למכירה חוזרת - קניית כמות מוצרים מהאתר למכירה ללקוחות אחרים.
 
הזכאים להשתתף במכירות באתר:
 
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להרשם לאתר על מנת לבקש רכישות:
1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס
     יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

המוצרים המוצעים באתר:

1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה,
     מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
3. נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.
    הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה,שיטות הבדיקה,תנאי הבדיקה,נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.

שיטות המכירה בחנות:

1. המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי במחסן חנות אתר האינטרנט.
2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברות האשראי תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה
     וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה ואין בחיוב הלקוח כמתן קיבול להצעתו.
5. כל המידע, המוצרים והמחירים באתר - טל"ח

אופן ההשתתפות במכירות:

1. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" .
    לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
3. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההזמנה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.

ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה או טלפוניות בלבד):

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

2. מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:
    מדניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר האינטרנט (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.
    כאשר העסקה בוצעה פרונטלית (לקוח מול איש מכירות בסניפי החברה), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות התלוייה בסניפי הרשת.

החזרת מוצר מדף:

ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים הבאים:
א. הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו.
ב. לא נעשה במוצר שימוש כלשהו. 

3. החברה תזכה את הצרכן באופן בו שילם,במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ'ק מזומן שישלח לכתובת הצרכן בדואר רשום עד 14 יום,
    מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
4 . לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
5. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל אחד מסניפי הרשת, על הלקוח .
    מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור.
6. במידה ויש חשד שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח אז באחריות הלקוח לשלוח את המוצר לחנות לבדיקה .
    במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש או לחילופין את כספו בחזרה ללא החזר על המשלוח.
7. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .

ביטול עסקה ע"י החנות:

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
א. נפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
ג. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר דומה אחר.
ד. במקרה של חבלת סייבר או השתלטות עויינת על החנות או כל תופעה אחרת שלא תואמת את פעולתה הרגילה של החנות.
ה. כל סיבה אחרת אשר לפי שיקול דעתה של החנות הופיעה/נגרמה שלא במהלך עבודה תקין ורגיל של החנות.
ו. בכל מקרה בו החליטה החנות כי המכירה סיטונאית. ההחלטה אם המכירה סיטונאית כפופה לשיקול דעתה של החנות בלבד.
ז.  במידה ולפי שיקול דעתה של החנות המוצרים הנרכשים מיועדים למכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
ח. אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.
ט. כאשר  קיים חשש על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

אספקת המוצרים:

1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,
     אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
3. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
3.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
   המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע"י דואר ישראל או לאזורים שאליהם מגיעה חברת UPS בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה.
4.1 ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון:ישובי הערבה, אילת, קריית שמונה ,רמת הגולן וכדו',התעריף יינתן טלפונית לאחר הרכישה
       בהתאם לסוג החבילה.
5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
8. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח
     פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.
9. במקרים מסויימים ייתכן  שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי חנות האינטרנט. במקרה כזה יווצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.

דמי משלוח:

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.
2. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

קניין רוחני:

1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב
     מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במידנת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
     אין להעתיק, לפקסם, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת
     הכתובה והמפורשת של החנות
2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה
    או פגיעה בקניין הרוחני של החנות, אלא אם התקבל התר מהחנות במפורש בכתב ומראש.

כללי:

1. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי ,
    כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה 
    ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
2. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעהו/או דרישה כנגד החנות
     תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. 

ברירת דין ומקום שיפוט:

על התקנון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.